Travel & School Services
Δευ. - Παρ. 10:00 - 18:00 / Σαβ. 10:00 - 14:00

Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Μ. Βρετανία

Η Μεγάλη Βρετανία είναι μια χώρα με μακρόχρονη παράδοση στην Πανεπιστημιακή εκπαίδευση και αποτελεί, στην Ευρώπη, το σημαντικότερο πόλο έλξης σπουδαστών που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Μεταπτυχιακό επίπεδο.

Στα πολυάριθμα Πανεπιστήμιά της λειτουργούν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης σε τομείς της επιστήμης, όπως: Ιατρική, Πληροφορική, Λογοτεχνία, Τέχνες, ενώ τυγχάνουν ιδιαίτερης αναγνώρισης και προτίμησης από τους σπουδαστές, Μεταπτυχιακά Προγράμματα που σχετίζονται με τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες:Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, καθώς και Νομική και κυρίως τις Επιστήμες της Οικονομίας (Business Administration and Management). Επίσης, παρέχονται σπουδές υψηλής ποιότητας στους τομείς της Αγγλικής Φιλολογίας, Λογοτεχνίας και Γλωσσολογίας.

Μεταπτυχιακές σπουδές Μεγάλη Βρετανία

Τα είδη των Μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών διακρίνονται σε Higher Degree by Instruction-Examination (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με διδασκαλία και εξετάσεις) και Higher Degree by Research (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με ερευνητική εργασία), κατηγορίες στις οποίες ανήκουν τα Master’s Degrees και τα Διδακτορικά.

Τα Master’s Degrees διαρκούν συνήθως 1 χρόνο (full time) ή 2 χρόνια (part time) και το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια και παρακολούθηση των σπουδαστών με τη μεθοδολογία της ερεύνας. Στο τέλος του προγράμματος είναι υποχρεωτική η συγγραφή επιστημονικής εργασίας, της οποίας η θεματική δεν είναι απαραίτητα πρωτότυπη. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται Μεταπτυχιακός τίτλος γνωστός ως Master by Instruction, που μπορεί να είναι στους εξής τομείς: Master of Arts (MA), Master of Science (MSc), Master of Business Administration (MBA), Master of Medical Science (MMedSc), Master of Law (LLM).

Μειοψηφία των Πανεπιστημίων στη Μ. Βρετανία χορηγεί Μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών επιπέδου Master μετά από εμπλοκή μικρής χρονικής διάρκειας σε ερευνητική εργασία και υποβολή μιας επιστημονικής μελέτης, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων. Κάποια Πανεπιστήμια χορηγούν τίτλους με την επονομασία Bachelor of Philosophy (BPhil) και Bachelor of Letters (BLett), οι οποίοι είναι στην ουσία τίτλοι επιπέδου Master γιατί έχουν μεταπτυχιακό και όχι προπτυχιακό χαρακτήρα. Επίσης, μερικά Πανεπιστημιακά ιδρύματα της Μ. Βρετανίας χορηγούν Μεταπτυχιακά Διπλώματα ή Πιστοποιητικά, που αφορούν επιλεγμένους επιστημονικούς χώρους, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός προγράμματος παρακολούθησης μαθημάτων και συγγραφή εργασίας.

Τα Postgraduate Diplomas ή Certificates έχουν χαρακτήρα επαγγελματικής εξειδίκευσης και η διάρκεια σπουδών είναι συνήθως ενός έτους (full time) ή 2 ετών (part time). Τυπικές περιπτώσεις τέτοιων πτυχίων αποτελούν το Diploma in Management Studies (DMS) και το Postgraduate Certificate in Education (PG.C.E.). Τα διδακτορικά διαρκούν συνήθως τρία χρόνια (full time) και χορηγούνται μετά από ερευνητική δραστηριότητα (original research) υπό την καθοδήγηση ενός επιβλέποντα καθηγητή (supervisor) χωρίς να προβλέπεται η παρακολούθηση διδασκαλίας μαθημάτων. Ο υποψήφιος διδάκτωρ υποχρεούται να συγγράψει και να παρουσιάσει πρωτότυπη επιστημονική μελέτη, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης. Η ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού τίτλου που είναι γνωστός ως Doctor of Philosophy (PhD ή DPhil), με επιμέρους κατηγορίες Doctor of Science (DSc) και Doctor of Literature (DLit).

Κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα προσφέρουν διδακτορικά προγράμματα, γνωστά ως “Split PhD programmes” κατά τα οποία οι υποψήφιοι διδάκτορες καλύπτουν ένα μέρος του χρόνου σπουδών στη Μ. Βρετανία και ένα μέρος σε Πανεπιστήμιο της χώρας τους ολοκληρώνοντας εκεί την έρευνά τους σε κάποιο σχετικό θέμα, μειώνοντας έτσι και τα έξοδα σπουδών. Ερευνητικού χαρακτήρα είναι και το Master of Philosophy (MPhil), το οποίο διαρκεί τουλάχιστον δύο έτη και θεωρείται ανώτερο από τα υπόλοιπα Masters (το επίπεδό του είναι μεταξύ Master και Διδακτορικού).

Η διαδικασία αποδοχής των αλλοδαπών υποψηφίων στα Βρετανικά Πανεπιστήμια για Μεταπτυχιακές Σπουδές είναι η ίδια με αυτή των Βρετανών υποψηφίων. Δεν υπάρχουν προσόντα ή πτυχία που εξασφαλίζουν αυτόματα εισαγωγή για Μεταπτυχιακές Σπουδές. Το Πανεπιστήμιο εξετάζει την ακαδημαϊκή αξία του σπουδαστή (ιδιαίτερα το πρώτο του πτυχίο) και αν είναι κατάλληλος για τις σπουδές που θέλει. Εξετάζει επίσης τις συστάσεις, την πείρα ή τις σχετικές με το θέμα δημοσιεύσεις που ενδεχομένως έχει για το αντικείμενο σπουδών του.

Μεταπτυχιακές σπουδές Μεγάλη Βρετανία

Απαραίτητη προϋπόθεση για εισαγωγή σε κάποιο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα αποτελεί και η κατοχή κάποιου πιστοποιητικού επάρκειας γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, σε επίπεδο τέτοιο που να βοηθά τον υποψήφιο να ανταποκριθεί στις σπουδές υψηλής ειδίκευσης που πρόκειται να ακολουθήσει. Τα περισσότερα Πανεπιστήμια της Βρετανίας αναγνωρίζουν τα εξής πιστοποιητικά:

 • IELTS (International English Language Testing Service) που χορηγείται μετά από συμμετοχή σε εξετάσεις του Βρετανικού Συμβουλίου, οι οποίες διεξάγονται κάθε δύο μήνες. Ως βαθμός επιτυχίας θεωρείται το 6,5 (ανάλογα με την ειδικότητα).
 • TOEFL με βαθμό επιτυχίας 550
 • Cambridge Proficiency Exam (UCLES) με βαθμό επιτυχίας C
 • Joint Matriculation Board University Entrance Test in English με βαθμό επιτυχίας 3

Η Δική Μας Βοήθεια

Η βοήθεια του Laser School Services στον τομέα των Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ολοκληρωμένη και μοναδική στο είδος της. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί έγκαιρα να κλείσει ραντεβού με κάποιο συνεργάτη μας για interview και μαζί θα συμφωνήσουν σε ποιά Πανεπιστήμια θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση θέσης πάντα με βάση τα ακαδημαϊκά προσόντα του υποψηφίου (βαθμό πτυχίου, προϋπηρεσία, γνώσεις αγγλικών κ.λπ.).

Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Για Το Πρόγραμμα Μας — Master Qualifying Programme

 • Τμήματα IELTS
 • Τμήματα TOEFL
 • Τμήματα GMAT & GRE & ειδικής ορολογίας ανά κλάδο
 • Πλήρης υποστήριξη για προσδιορισμό των πλέον κατάλληλων & εξειδικευμένων πανεπιστημιακών προγραμμάτων για κάθε περίπτωση του εκάστοτε σπουδαστή
 • Σύνθεση του βιογραφικού και του “personal statement” που απαιτείται για κάθε αίτηση μεταπτυχιακού
 • Ανάλυση & αξιολόγηση των κατευθύνσεων & επαγγελματικών ευκαιριών μετά την λήψη του μεταπτυχιακού τίτλου από έμπειρους ειδικούς
 • Υποστήριξη των αιτήσεων με συστατικές επιστολές του ακαδημαϊκού μας διευθυντή μέλους του πανεπιστήμιου του Λονδίνου (Imperial College) και άλλων διεθνών οργανισμών
 • Τελική επιλογή προγράμματος και μέριμνα για την σωστή ένταξη στην εκάστοτε πανεπιστημιακή σχόλη
 • Συμβουλευτική υποστήριξη κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών (άκρως σημαντική)

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ 2103224111/12 ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ